GLODAČKI POGON raspolaže sa 2 glodalice na kojima smo u mogućnosti da pružimo gotovo sve usluge mašinske obrade glodanjem.