Tim iskusnih mehaničara koji su se usavršavali u industriji hidraulike i pneumatike "PRVOJ PETOLETKI", kao i u "LINDE COOPERATION" u Nemačkoj,  svako u svojoj oblasti, obezbeđuje u PD "HIDROMEHANIKA" uspešan remont svake komponente iz domena hidraulike i pneumatike na vozilima, građevinskim i poljo mašinama, kao i industrijskim mašinama i postrojenjima.

Kompletan proces remonta, od demontaže, mašinske obrade, montaže i ispitivanja, obavlja se u prostorijama naše radionice koja je opremljena svim neophodnim mašinama i alatima potrbnim za uspešan i kvaliteta remont svake komponente.

U servisu pre isporuke, na probnim stolovima, proveravamo ispravnost svakog remontovanog uređaja na taj način što ga podvrgavamo režimu rada indentičnom kao na radnoj mašini, nakon čega se uređaj sa sigurnošću isporučuje kao ispravan, a to se garantuje rokom od 6 meseci od dana isporuke.

Ekipa mehaničara na poziv obavlja usluge servisiranja i na terenu.

OBEZBEĐUJEMO REZERVNE DELOVE I VRŠIMO KOMPLETAN REMONT SVIH VRSTA I VELIČINA HIDRAULIČKIH KLIPNOAKSIJALNIH I KLIPNORADIJALNIH PUMPI I HIDROMOTORA

OBEZBEĐUJEMO REZERVNE DELOVE I VRŠIMO KOMPLETAN REMONT SVIH VRSTA I VELIČINA HIDRAULIČKIH KLIPNO REDNIH PUMPI

OBEZBEĐUJEMO REZERVNE DELOVE I VRŠIMO KOMPLETAN REMONT SVIH VRSTA I VELIČINA HIDRAULIČKIH KRILNIH PUMPI

OBEZBEĐUJEMO REZERVNE DELOVE I VRŠIMO KOMPLETAN REMONT SVIH VRSTA I VELIČINA HIDRAULIČKIH ZUPČASTIH PUMPI I HIDROMOTORA

OBEZBEĐUJEMO REZERVNE DELOVE I VRŠIMO KOMPLETAN REMONT SVIH VRSTA I VELIČINA HIDRAULIČKIH ZVEZDASTIH HIDROMOTORA I SERVOSTATA

OBEZBEĐUJEMO REZERVNE DELOVE I VRŠIMO KOMPLETAN REMONT SVIH VRSTA I VELIČINA HIDRAULIČKIH RUČNIH PUMPI, DIZALICA I PALETNIH VILJUŠKARA

OBEZBEĐUJEMO REZERVNE DELOVE I VRŠIMO KOMPLETAN REMONT SVIH VRSTA I VELIČINA HIDRAULIČKIH RUČNIH RAZVODNIKA I VENTILA

OBEZBEĐUJEMO REZERVNE DELOVE I VRŠIMO KOMPLETAN REMONT SVIH VRSTA I VELIČINA ELEKTROHIDRAULIČKIH UREĐAJA

OBEZBEĐUJEMO REZERVNE DELOVE I VRŠIMO KOMPLETAN REMONT SVIH VRSTA I VELIČINA HIDRAULIČKIH CILINDARA I KIPER CILINDARA

OBEZBEĐUJEMO REZERVNE DELOVE I VRŠIMO KOMPLETAN REMONT SVIH VRSTA I TIPOVA HIDRAULIČKIH UPRAVLJAČKIH CILINDARA I GLAVA UPRAVLJAČA

OBEZBEĐUJEMO REZERVNE DELOVE I VRŠIMO KOMPLETAN REMONT SVIH VRSTA I TIPOVA UREĐAJA KOČNE PNEUMATIKE

OBEZBEĐUJEMO REZERVNE DELOVE I VRŠIMO KOMPLETAN REMONT SVIH VRSTA I TIPOVA UREĐAJA INDUSTRIJSKE PNEUMATIKE