Izrađujemo hidrauličke prese različitih oblika, veličina i namena, koje prilagođavamo potrebama kupca.