Vršimo prodaju tvrdo hromiranih klipnjača, tvrdo hromiranih i indukciono kaljenih klipnjača, šupljih tvrdo hromiranih klipnjača, honovanih cevi i cevi za hidrauličke instalacije. Materijal se prilikom prodaje seče na željenu dužinu kupca. Usluga sečenja se ne naplaćuje.

TVRDO HROMIRANE KLIPNJAČE BAC:

 • OSNOVNI MATERIJAL – Ck 45 SAE 1045
 • TOLERANCIJA – ISO f7
 • STANDARDNE DUŽINE – 6100mm ± 100mm
 • HRAPAVOST – RA max 0,15µm
 • DEBLJINA HROMIRANOG SLOJA – min 20µm
 • TVRDOĆA HROMIRANOG SLOJA – 900-1100 HV 0,1
 • PREČNIK – od 6mm do 300mm

 

TVRDO HROMIRANE I INDUKC. KALJENE KLIPNJAČE BATC:

 • OSNOVNI MATERIJAL – Ck 45 SAE 1045
 • TOLERANCIJA – ISO f7
 • STANDARDNE DUŽINE – 6100mm ± 100mm
 • HRAPAVOST – RA max 0,15µm
 • DEBLJINA INDUKCIONO KALJENOG SLOJA – min 20µm
 • TVRDOĆA HROMIRANOG SLOJA – 900-1100HV 0,1
 • TVRDOĆA INDUKCIONO KALJENOG SLOJA – 57 ± 3 HRC
 • PREČNIK – od 6mm do 300mm

 

TVRDO HROMIRANE ŠUPLJE KLIPNJAČE TUC:

 • OSNOVNI MATERIJAL – ST 52 (BK+S, NBC), DIN 2391
 • TOLERANCIJA – ISO f7
 • STANDARDNE DUŽINE – 6000mm – 7000mm
 • HRAPAVOST – RA max 0,2µm
 • DEBLJINA HROMIRANOG SLOJA – min 20µm
 • TVRDOĆA HROMIRANOG SLOJA – 900-1100 HV 0,1
 • PREČNIK – od 20x25 do 120x10mm

 

HONOVANE CEVI:

 • OSNOVNI MATERIJAL – ST 52 BK+S DIN 2391
 • TOLERANCIJA – ISO H8
 • STANDARDNE DUŽINE – 5000mm – 9000mm
 • HRAPAVOST – RA max 0,2µm
 • PREČNIK – od 40x50 do 250x300mm

 

CEVI ZA HIDRAULIČKE INSTALACIJE:

 • OSNOVNI MATERIJAL – ST 35 NBK DIN 2391
 • STANDARDNA DUŽINA – 3000mm

 

 

DELOVI ZA HIDRAULIČKE CILINDRE

Vršimo prodaju prednjih i zadnjih uški za hidrauličke cilindre različitih tipova, oblika i veličina.

Vršimo prodaju GE ležaja svih veličina.

Vršimo proizvodnju i prodaju klipova hidrauličkih cilindara svih tipova, oblika, veličina i po zahtevu kupaca.

Vršimo proizvodnju i prodaju vođica hidrauličkih cilindara svih tipova, oblika, veličina i po zahtevu kupaca.

Vršimo proizvodnju i prodaju dna hidrauličkih cilindara svih tipova, oblika, veličina i po zahtevu kupaca.

 

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim specifikacijama.