Vršimo prodaju:

  • Hidrauličkih priključaka (colovnih i milimetarskih) svih vrsta i oblika .
  • Držača cevi (za jednu i za dve cevi) od Ø6 do Ø42 cevi.
  • Brzopromenljivih spojnica svih veličina (kompletnih i iz delova).
  • Slavina (dvogranih, trogranih i črtvorogranih) svih veličina i oblika.
  • Mernih creva za direktno merenje pritisaka na hidrauličkim instalacijama.

 

 

Preuzmite PDF fajl sa kompletnim katalogom.