Vršimo prodaju:

  • Usisnih i povratnih hidrauličkih filtera različitih oblika i veličina.
  • Nalivnika različitih veličina za nalivanje ulja u rezervoare.
  • Nivostata različitih oblika za merenje nivoa ulja u rezervoarima.
  • Spojnica za vezu vratila hidrauličkih pumpi i elektromotora za sve vrste i veličine vratila.
  • Flanši za vezu poklopaca hidrauličkih pumpi i elektromotora za sve veličine pumpi i motora.
  • Hidrauličkih manometara sa glicerinom za merenje pritiska.

 

 

Preuzmite PDF fajl sa detaljnim specifikacijama.