Kao rezultat dugogodišnjeg uspešnog rada našeg menadžementa prodaje PD "HIDROMEHANIKA" D.O.O. je danas ovlašćeni distributer ili diler nekoliko svetski renomiranih proizvođača hidrauličkih i pneumatskih uređaja, delova i opreme, što nam pruža mogućnost da budemo sa cenama, brzinom isporuke, kvalitetom i garantnim rokovima sigurno jedna od najkonkurentnijih firmi u Srbiji u oblasti hidraulike i pneumatike.

Prodaja

Kao rezultat dugogodišnjeg uspešnog rada našeg menadžementa prodaje PD "HIDROMEHANIKA" D.O.O. je danas ovlašćeni distributer ili diler nekoliko svetski renomiranih proizvođača hidrauličkih i pneumatskih uređaja, delova i opreme, što nam pruža mogućnost da budemo sa cenama, brzinom isporuke, kvalitetom i garantnim rokovima sigurno jedna od najkonkurentnijih firmi u Srbiji u oblasti hidraulike i pneumatike.

Klipnjače i cevi

Zaptivni elementi

Hidraulički priključci,
brzopromenljive spojnice,
slavine i merna creva

Filteri, nalivnici, nivostati, spojnice

ATOS elektro hidraulika

Delovi za klipne pumpe i hidromotore

Krilne pumpe

OMFB hidraulika

Zupčaste pumpe i hidromotori

Ručni hidraulički razvodnici

Kočna pneumatika

Industrijska pneumatika

Pneumatski priključci

Pneumatska creva