Hidraulički priključci, držači cevi, brzopromenljive spojnice, slavine, merna creva

  Vršimo prodaju:
   
  Hidrauličkih priključaka (colovnih i milimetarskih) svih vrsta i oblika .
  Držača cevi (za jednu i za dve cevi) od Ø6 do Ø42 cevi.
  Brzopromenljivih spojnica svih veličina (kompletnih i iz delova).
  Slavina (dvogranih, trogranih i črtvorogranih) svih veličina i oblika.
  Mernih creva za direktno merenje pritisaka na hidrauličkim instalacijama.
   
  hidraulicki prikljucci1    hidraulicki prikljucci2 
  hidraulicki prikljucci3    hidraulicki prikljucci4 
  © 2020 Hidromehanika, Globoder, Kruševac. Sva prava zadržana.