Filteri, nalivnici, nivostati, spojjnice, flanšne, manometri

  fileri01
   
  Vršimo prodaju:
   
  Usisnih i povratnih hidrauličkih filtera različitih oblika i veličina.
  Nalivnika različitih veličina za nalivanje ulja u rezervoare.
  Nivostata različitih oblika za merenje nivoa ulja u rezervoarima.
  Spojnica za vezu vratila hidrauličkih pumpi i elektromotora za sve vrste i veličine vratila.
  Flanši za vezu poklopaca hidrauličkih pumpi i elektromotora za sve veličine pumpi i motora.
  Hidrauličkih manometara sa glicerinom za merenje pritiska.
   
  fileri02    fileri03 
  © 2020 Hidromehanika, Globoder, Kruševac. Sva prava zadržana.